shutterstock_147493913.jpg

味之宝鸡粉(无味精)

  • 型 号: Delicious Chicken Powder (No MSG)
  • 库存状态: 有库存

独特的鸡粉,天然不带味精添加,完全能够取代味精!健康的食品由它开始,市场上极少的供应源!

WhatsApp or WeChat:  82443033

标签: 味之宝鸡粉(无味精)