shutterstock_147493913.jpg

意大利通心粉

  • 型 号: Italian Macaroni
  • 库存状态: 有库存

西式意大利通心粉面食材,供应餐饮业,标准包装10公斤/箱 

WhatsApp or WeChat:  82443033

标签: 意大利通心粉